top of page

01/

Thema's

 • kinderen en ouders

 • oudervolwassen (+60)

 • emotieregulatie

 • sociale vaardigheden

 • gedragsproblemen

 • postnatale depressie

 • rouwverwerking

02/

Beschikbaarheid

 • zaterdag

 • of na afspraak

03/

Contact

 •  0473/48 05 80

04/

Tarieven

 • sessie van 1u (gesprek 50 minuten)

  • 70 euro

  • 60 euro voor kleine kinderen, oudervolwassenen en kwetsbare groepen

  • terugbetaling mutualiteit mogelijk

Hilde Van Durme
klinisch psycholoog

Ik werk als ontwikkelings- en klinisch psycholoog en kindertherapeut het allerliefste met kleine kinderen (0 tot 6/7jaar) of met oudervolwassen (senioren +60 jaar).

Kinderen staan aan het begin van hun leven en hebben alles nog te ontdekken, samen met hun ouders of zorgfiguren.

Het kan dan al eens wat misgaan, in lichtere of ernstiger vorm. 

Het is fijn om dan samen met (pleeg)ouders of zorgfiguren ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van het kindje weer op de rails komt,

met respect voor de eigenheid van elk kind en elk gezin.

 

Dat kan gaan om baby's of peuters die niet willen slapen of eten, om kleuters die het begrip 'neen' en 'woedeaanval' leren kennen, thuis of misschien in het grootwarenhuis. Kinderen met angsten en onzekerheden in de klas of in de overgang naar de lagere school, ook zo'n mijlpaal in het leven van een gezin.

Ik werk met een therapie op maat, besproken met de ouders, in een mix van gespreks- en speltherapie, in het bijzijn van de ouders of met het kind apart (vanaf 4/5 jaar).

 

Ik werk ook graag met kersverse ouders, net een kindje gekregen maar de roze wolk blijft wat uit.

Of met ouders die een verwacht kindje verloren of die moeilijk zwanger raken. We gaan samen door de rouw, de angst, de depressie of het 'niets voelen' naar een levendiger en hoopvolle toekomst.

Vanaf 2024 leg ik ook de nadruk op de begeleiding van de senioren, oudervolwassen.

De groeiende behoefte aan psychische zorg bij personen van 60 jaar en ouder even bij u aankaarten? In een maatschappij die steeds individualistischer en hectischer wordt, worden zij immers geconfronteerd met diverse uitdagingen.

 

Veel oudere volwassenen ervaren een toenemend gevoel van eenzaamheid, worden geconfronteerd met existentiële vraagstukken, kampen met depressieve gevoelens of ervaren aanvangssymptomen van dementie. De drempel om professionele hulp te zoeken, met name bij een psycholoog, blijkt voor deze leeftijdsgroep vaak hoog. Velen van hen zijn geneigd hun problemen zelf op te lossen, te volharden zonder klagen, en zich niet kwetsbaar op te stellen. Hoewel deze strijdlustige benadering lovenswaardig is, blijkt deze minder effectief bij de genoemde problematiek. Een therapeutisch gesprek met een ervaren psycholoog biedt vaak uitkomst.

Ik ben erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 592 107 896), bij de FOD Volksgezondheid (erkenningsnummer: 274 678) en RIZIV (7-01746-49-000).

Neem contact op met Hilde

contact.JPG
bottom of page