top of page

01/

Thema's

  • Kleuters, lagere schoolkinderen.

  • Onderzoek en behandeling van taalproblemen, spraakproblemen, leerproblemen.

02/

Beschikbaarheid

  • maandag tem zaterdag

  • na afspraak

03/

Contact

  •  0477/79 46 67

04/

Tarieven

  • Honoraria en tegemoetkoming logopedisten vanaf 1 januari 2024

Emeline Kazemi
logopedist

Ik begeleid en zorg voor kinderen in de leeftijdsgroep van 3,5 tot en met 12 jaar. De problematieken die ik behandel zijn taal- spraak- en leerproblemen. Ik blijf me hierin permanent bijscholen om de meest optimale zorg te kunnen bieden.

Ik geef logopedische begeleiding op school (overdag) en in de praktijk (na school). Ik streef ernaar om een goede samenwerking uit te bouwen met ouders, zorgcoördinatoren en leerkrachten zodat we het potentieel van het kind naar boven kunnen brengen.

 

Ik vind het belangrijk om kinderen vanuit een holistische visie te begeleiden en eventuele onderliggende problematieken ook te begrijpen.

Zo kreeg ik inzichten in thema’s als ASS, ADHD, faalangst, boosheid, rouw of verdriet.

In de therapie probeer ik me in te leven in de denkwereld van kinderen en zoek ik hoe ik hier coachend mee om kan gaan.

Binnen mijn werkervaring heb ik al veel kinderen ontmoet waarbij onderliggende problemen een duidelijke impact hebben op de schoolresultaten of de relatie met andere kinderen.

Navormingen:​

· Fonologie in de praktijk, Academy De Taaltoren 

· Kindercoach, Centrum Voor Avondonderwijs (CVA) Gent

· Kindercoach verdieping, Het Vrolijke Stekje Oud-Turnhout

· Typ10-trainingscursus, C&Explore

· Begrijpend Lezen bij kinderen vanaf de vierde klas, Sig Gijzegem

· Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 1000,

  Sig Gijzegem

Extra:

  • Tweetalig: Frans/Nederlands

Neem contact op met Emeline

contact.JPG
bottom of page